Mēs organizējam informācijas iegūšanu Jūsu veiksmīgiem lēmumiem!

Aptaujas

 • Iedzīvotāju spied šeit 
 • Klientu
 • Uzņēmumu vadītāju, lēmējpersonu
 • Pircēju
 • Darbinieku
 • Klausītāju, skatītāju, apmeklētāju

Centrs diskusijām un testiem

 • FGD rīkošana
 • Ideju, konceptu testi
 • Reklāmu testi
 • Garšas testi
 • Produktu testi
 • Dizaina pamanāmības noteikšana