Aptauju veidi

Tiešās aptaujas
Tiešās aptaujas priekšrocība ir iespēja ātri saņemt atbildes, izteikumus un komentārus par Jums būtiskiem jautājumiem. Tiešās aptaujas raksturo personīgs kontakts ar respondentu viņa dzīvesvietā, darba vietā, tirdzniecības centrā, uz ielas vai citā vietā, kur sastopama aptaujā izvēlētā mērķauditorija. Šī metode ļauj pārliecināties par respondenta atbilstību mērķauditorijas profilam, ko grūtāk izdarīt ar telefonaptaujām vai interneta aptaujām. Tiešās aptaujas mēs organizējam gan ar papīra anketām, gan datorizētām anketām uz planšetdatoriem, kuros respondentiem var demonstrēt arī audio/video materiālus. 
Mūsu profesionālo un pieredzējušo intervētāju tīkls aptver visu Latvijas teritoriju. Līdz ar to mēs nodrošinām tiešo aptauju veikšanu visos Latvijas reģionos. 

Telefonaptauja
Gadījumos, kad Jums ir nepieciešama ātra datu iegūšana, mēs iesakām izmantot mūsu  piedāvātās telefonaptaujas. Telefonaptauju veikšanai mūsu rīcībā ir savs neatkarīgs zvanu centrs, kurā strādā speciāli apmācīti un pieredzējuši telefona intervētāji.
Metode ir piemērota neilgām un regulārām aptaujām ar vienkāršām mērķa grupām vai iepriekš sagatavotu mērķa grupas datu bāzi, piemēram, klientu aptauju gadījumā.
Neskatoties uz daudzām priekšrocībām,  metodei ir arī savi trūkumi – telefonaptaujas laikā nav iespēju parādīt respondentam vizuālos materiālus, kā arī var būt apgrūtināta garu interviju veikšana. Mūsu speciālisti palīdzēs Jums ar padomu, iesakot piemērotāko risinājumu.

Interneta aptaujas
Interneta aptaujas priekšrocība ir regulāru un ātru atbilžu iegūšana. Šī metode paredz iespēju ērti rādīt audio un vizuālos materiālus. Metodes pluss ir dažādu vērtējuma skalu piemērojamība atbilžu variantos. 
Interneta aptaujas ir  īpaši piemērotas anonīmām aptaujām, piemēram, darbinieku aptaujās, turklāt anonimitāte interneta aptaujās nodrošina atklātāku atbilžu sniegšanu un izslēdz iespējamo intervētāja ietekmi uz respondenta atbildēm. Interneta aptaujas  ir ērtas respondentam.
Mērķa grupas sasniegšanai mēs piedāvājam izmantot  datu bāzes (tai skaitā iepriekš sagatavotus respondentu paneļus, kas nodrošina respondentu kvalitāti), sociālos portālus, kā arī reklāmas bannerus interneta medijos.
Aptaujas pārdošanas/pakalpojumu sniegšanas vietās
Aptaujas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas vietās sniedz iespēju iegūt tūlītēju viedokli par piedāvāto preci vai pakalpojumu. Metodes priekšrocība ir iespēja iegūt  precīzu un detalizētu patērētāju viedokli par konkrēto preci vai pakalpojumu. Metode paredz arī  iespēju novērtēt pirmo iespaidu par preci vai pakalpojumu.
Tādejādi mēs palīdzēsim noskaidrot Jūsu piedāvātās preces vai pakalpojuma priekšrocības un trūkumus. Iegūtie dati palīdzēs pilnveidot preci vai pakalpojumu, atbilstoši patērētāju vajadzībām

Omnibusi
Omnibusa aptaujas sevi ir pierādījušas kā uzticamu  un izdevīgu veidu atbilžu iegūšanai. Metode  paredz regulāru aptauju veikšanu pēc noteikta grafika. 
Omnibusa aptaujām ir  daudz priekšrocību - tās ir izdevīgas izmaksu ziņā, jo pētījuma izmaksas tiek sadalītas starp vairākiem klientiem, turklāt aptauju veikšana ir standartizēta un notiek pēc noteikta grafika. Tas ļauj ilgtermiņā salīdzināt iegūtos datus un iezīmē tendences. Mūsu omnibusa aptaujās iegūtie dati ir reprezentatīvi un pilnībā ataino sabiedrības viedokli.
Omnibusa aptauju veikšanai mēs nodrošinām  intervētāju tīklu visā Latvijā, lai pēc nejaušās izlases veiktu tiešās intervijas iedzīvotāju mājsaimniecībās mērķa grupā visi iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Respondentu izlase tiek veidota, balstoties uz jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem.  Omnibusa aptaujās mēs iekļaujam pilnu respondenta demogrāfisko profilu.